Október 2022

– za kňazov a rehoľníčky v našej farnosti
– za spoločenstvo farnosti Svit
– za novozvolenú hospodársku radu farnosti
– za správne rozhodnutia našich politikov
– za zdravie manželov Mariána a Anny
– za manželov Jozefa a Adrianu
– za rozdávanie lásky a dobra do celého sveta
– za dôveru v Pánovu moc
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za zdravie pre Jozefka, Jakubka a ich rodičov
– za celosvetový mier
– za obrátenie hriešnikov
– za prenasledovaných kresťanov
– za pápeža Františka
– za zdravie pre Marienku a Ľudku
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za pracovníkov TV LUX
– za starých a chorých
– za obrátenie členov našej rodiny, ktorí to potrebujú
– za mníchov benediktínov v Sampore
– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
– za Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre Jožku
– za obrátenia v našej rodine
– za ukončenie vojny na Ukrajine
– za duše v očistci

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov