Úmysly farníkov

Spojme sa v modlitbe

Pán Ježiš hovorí: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18, 19)

Chceme sa zvlášť v roku Sedembolestnej Panny Márie viac zjednotiť v modlitbe a naplniť tak tieto Ježišove slová. Preto rozbiehame túto novú modlitbovú aktivitu.

Vpredu v kostole Sv. Jozefa Robotníka vo Svite pri soche Panny Márie sa nachádza vyznačená drevená skrinka, do ktorej je možné vhadzovať lístočky s úmyslami, za ktoré sa budeme modliť. Po prvej nedeli v mesiaci sa schránka vyprázdni, úmysly sa spíšu a zverejnia vyvesením na nástenky v kostole, na tejto farskej stránke a prečítajú sa na začiatku pobožnosti v druhú nedeľu v mesiaci. Odvtedy sa všetky spoločenstvá, keď sa stretnú na modlitbu, obetujú svoje modlitby a prosby na tieto úmysly. Od druhej nedele bude možné vhadzovať do schránky úmysly na ďalší mesiac. Každý posledný piatok v mesiaci je sv. omša bez kázne o 11:30, ktorá je obetovaná za tieto úmysly. 

Úmysly môžu mať takú istú formu, ako úmysly, za ktoré dávame slúžiť sv. omše.

Pridať úmysel

Napíšte svoj vlastný úmysel na ďalší mesiac. 

Úmysly farníkov
na jednotlivé mesiace