Farské rady

Hospodárska rada

Zoznam členov - Svit

 • ThDr. Štefan Vitko, PhD.
 • PhDr. František Drozd, PhD.
 • JUDr. Katarína Štinčíková
 • Ing. Jozef Košťál
 • PhDr. Mgr. Monika Gibalová, PhD.
 • Ing. Ľudmila Matúšová
 • František Živčák

Zoznam členov - Podskalka

 • Jozef Faix
 • Pavol Vošček
 • Monika Barnová
 • Bobulová Žofia
 • Ján Babčák
 • Janka Lesná
 • Beáta Vallušová
 • Janka Vnenčáková
 • Ladislav Seman

Pastoračná rada

Zoznam členov - Svit

 • ThDr. Štefan Vitko, PhD.
 • s. M. Dalmácia
 • Mgr. Zuzana Kováčová
 • Markéta Grivalská
 • Ing. Edita Rušinová
 • Mgr. Lucia Žondová
 • Ing. Jana Krettová

Zoznam členov - Podskalka

 • Katarína Tropová
 • Anna Voščeková
 • Anna Kostrošová
 • Lenka Talarčíková
 • Katarína Čapoová
 • Bernardína Petríková
 • Eva Procházková