Spevokol Slniečko

Detský spevokol Slniečko vo Svite má  35 – 40 členov. Sú to dievčatá vo veku od 3 do 23 rokov. Stretávame sa pravidelne raz do týždňa, vždy v nedeľu o 9.15 hod. v spevokolárni, aby sme pripravili dôstojné slávenie sv. omše o 10.30 hod.. Táto sv. omša je zvlášť určená deťom.

Okrem tejto hlavnej činnosti si na každom stretnutí nájdeme čas na vzájomné obohacovanie sa cez aktivity určené príbehom, hrou, či vzájomné blahoželania k sviatkom detí. Častokrát organizujeme aj rôzne akcie ako: Kino fórum, vianočné stretnutie, pyžamová párty, bicyklami do Lopušnej doliny a výlet na Frankovú. Niektoré talentované  „Slniečka“ sa stretávajú aj v sobotu o 14.00 hod., aby sa piesne naučili hrať aj na gitare.

Takže pozývame všetkých malých aj veľkých, ktorí radi spievajú na nácvik o 9.15 hod. v nedeľu!