Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť sv. Jozefa robotníka

Nábrežie Jána Pavla II. 697/3
Svit
059 21

Farár: ThDr. Štefan Vitko, PhD. 

Bankové spojenie

Svit
SK69 0200 0000 0000 6043 7562

Podskalka
SK21 0200 0000 0000 6353 1562