Miešaný spevácky zbor Laudamus

Miešaný spevácky zbor Laudamus SvitSakrálnou hudbou bližšie k Bohu a duši človeka.Miešaný spevácky zbor Laudamus Svit.Vznikol v roku 1992 z iniciatívy nadšencov sakrálneho zborového spevu. Pracuje formou
skúšok a v súčasnosti okolo 25 členov sa tejto ušľachtilej činnosti venuje dobrovoľne a vo svojom voľnom čase. Sídlom zboru je mesto a farnosť Svit. Zameriava sa na interpretáciu skladieb sakrálneho charakteru, skladieb určených pre liturgiu, ako aj na interpretáciu
svetských a ľudových skladieb. Okrem účinkovania na liturgických slávnostiach a svätých omšiach sa venuje intenzívne koncertnej činnosti na Slovensku a v zahraničí. Koncertoval na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a v Taliansku. Svoju činnosť zameriava aj na rozvíjanie spolupráce s partnerskými mestami mesta Svit a ich speváckymi zbormi Českou Třebovou (CZ) – Bendl, Knurow (PL) – Slavica Musa a San Lorenzo in Campo (I) – Jubilate. V mesiaci september 2018 zbor absolvoval úspešné turné po mestách Talianska, ktoré vyvrcholilo slávnostným koncertom v meste San Lorenzo in Campo spolu s domácim speváckym zborom Jubilate, čím úspešne reprezentoval mesto Svit a Slovensko. Zbor je nositeľom ocenení zlaté pásmo a strieborné pásmo súťažnej prehliadky medzinárodného festivalu „Námestovské
hudobné slávnosti“, aktívne spolupracuje s Tatrańska Orkiestra Klimatyczna zo Zakopaneho a jeho dirigentkou Agnieszkou Kreiner, sláčikovým orchestrom Tereza a jej deti, komorným zoskupením La Speranza, zúčastňuje sa benefičných koncertov a spolupracoval s majstrami operného spevu Petrom Dvorským, Martinom Babjakom, Ivanom Zvaríkom.