Duchovný život

Úmysly farníkov

Spojme sa v modlitbe na úmysly farníkov, ktoré sú ustanovené na kalendárny mesiac

Farský občasník Svitanie

Pozrite si archív vydaní farského časopisu Svitanie

Príhovory pána farára

V čase pandémie sa nám náš pán farár Štefan Vitko prihovára prostredníctvom videí

Duchovná obnova so sv. Jozefom

Pozrite si video duchovnú obnovu, ktorá sa konala online v čase pandémie

Krížové cesty

Pozrite si video krížové cesty z obdobia pandémie, alebo záznamy z krížových ciest.

Liturgia domácej Cirkvi

Materiály k spoločnej modlitbe v rámci rodiny, v čase pandémie.

Diecézna škola viery

Diecézna škola viery, ktorá sa koná celoročne vo väčších kostoloch Spišskej diecézy.