Organisti

„Cirkev si veľmi ctí píšťalový organ ako tradičný hudobný nástroj, ktorého zvuk vie dodať cirkevným obradom neobyčajný lesk a mohutne povznášať mysle k Bohu a nebeským výšinám.“

Pokoncilová inštrukcia MUSICAM SACRAM

Organisti v našej farnosti

Narodený v r. 1969 v Kežmarku, na organe hráva od r.1986. Začínal v kostole v Batizovciach
pod vedením organistu Jozefa Petruščáka, po výstavbe kostola vo Svite a posviacke organa
v r. 1993, pôsobí ako organista v chráme sv. Jozefa robotníka vo Svite.

V r. 1992 – 1995 si doplnil vzdelanie v trojročnom štúdiu na košickom konzervatóriu
v odbore cirkevná hudba. V hre na organ okrem liturgických piesní JKS s obľubou
improvizuje piesne z Taizé. Je členom miešaného speváckeho zboru Laudamus vo Svite
a aktívne sa angažuje v umeleckých aktivitách farnosti.

Na sviatok sv. Jozefa robotníka v roku 2018, mu spišský diecézny biskup Mons. Štefan
Sečka, udelil plaketu sv. Martina ako prejav vďačnosti a uznania za 35 rokov služby
organistu.

Jeho heslo je: Omnia ad Maiorem Dei Gloriam! Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu!

Dispozícia organu

Výrobca: F. Silovský CZ
Rok postavenia: 1991
Opus: 3
Manuále: 3
Registre: 30

III. man - žalúziový stroj

II. man - horný pozitív

I. man - hlavný stroj

Pedál

Spojky

Pomocné zariadenia