V našej farnosti je zaregistrovaných 5 skupiniek MM, 4 vo Svite a 1 v Podskalke, ktoré sa v pravidelných týždenných intervaloch stretávajú a modlia sa za svoje deti a vnúčatá.

Raz štvrťročne sa stretávame spolu všetky skupinky, duchovne spojené so všetkými modlitbovými skupinami matiek na celom svete, pričom na každý deň „trojdnia“ je určený spoločný úmysel: v piatok – v deň pokánia odprosujeme za svoje hriechy, v sobotu – odpúšťame tým, ktorí ublížili nám a našim deťom a prosíme o ich obrátenie, a v nedeľu – ďakujeme a chválime Pána za všetky dary a požehnania, ktoré prežívame vo svojich rodinách. Spoznávame, že spoločná modlitba v skupinke v atmosfére dôvery, pokoja, dobroprajnosti nám prináša radosť, zmierňuje strach a obavy o naše deti, keď ich v dôvere symbolicky môžeme odovzdať do rúk nebeského Otca, ktorý má s každým z nás svoj jedinečný plán. Súčasťou stretnutí je aj čítanie zo Svätého písma, nad ktorým uvažujeme a v ktorom hľadáme usmernenie pre svoj ďalší život. Tieto spoločné modlitby nás učia chápať, že naše deti sú pre nás veľký dar lásky od Pána, ktorý nás povolal byť matkami. Čoraz viac skusujeme, že nie sme so svojimi problémami a ťažkosťami pri výchove našich detí a vnúčat ponechané samy na seba. Naše deti, ktoré milujeme z celého srdca, postupne rastú a idú vlastnou cestou, ale my vieme, že Boh miluje každé jedno z nich väčšou láskou ako my, preto sa učíme dôverovať Mu, zjednocovať sa v modlitbách, a tak pretvárať seba, naše deti, naše rodiny, našu farnosť, náš Svit i svet.