Sviatosti vo farnosti

Krst

Krstíme v nedeľu pri sv. omši o 10:30 hod. v kostole vo Svite, alebo po tejto sv. omši. V prípade nutnosti je však možnosť dohodnúť sa na inom termíne.

Požiadať o krst stačí v ten týždeň, keď chcete, aby bolo dieťa pokrstené. Pri nahlásení spíšeme údaje o dieťati, rodičoch a krstných rodičoch.

Potom je jedna náuka, ktorej sa musia zúčastniť obaja rodičia a obaja krstní rodičia. Termín náuky je podľa dohody.

Birmovanie

Vo farnosti Svit je birmovka každé tri roky s tým, že rok predtým prebieha príprava na birmovku. Birmovanci sú rozdelení do skupín, kde ich pripravujú animátori.

Birmovanci sa prihlasujú vždy začiatkom školského roku, v ktorom bude birmovka, tým, že vypíšu prihlasovací lístok, ktorý je v sakristii kostola. Potom sa počas roka zúčastňujú pravidelnej prípravy na prijatie tejto sviatosti. Možnosť prihlásiť sa majú deviataci základných škôl a prváci a druháci stredných škôl.

Samozrejme pokiaľ je nejaká osoba, ktorá je staršia a chce si doplniť birmovanie, alebo aj niektoré ďalšie iniciačné sviatosti, má možnosť sa rovnakým spôsobom prihlásiť.

Eucharistia

Deti tretieho ročníka ZŠ prihlásia sa vždy začiatkom každého školského roku tým, že ich rodičia vypíšu prihlasovací lístok, ktorý je v sakristii kostola. Potom sa počas roka zúčastňujú pravidelnej prípravy na prijatie tejto sviatosti.

Eucharistiu pod spôsobom chleba vysluhujeme počas každej verejnej svätej omše. Chorým, ktorí sa nemôžu zúčastňovať liturgie, prinesú Eucharistiu domov každú nedeľu akolyti a mimoriadní rozdávatelia. Tí, čo už boli na prvom sv. prijímaní sa pripravujú na každé sv. prijímanie sv. spoveďou, eucharistickým pôstom a modlitbou.

Sviatosť zmierenia

V našej farnosti spovedáme pred každou večernou sv. omšou, vo Svite aj v Podskalke, počas prvopiatkového týždňa aj pred rannými sv. omšami.

Ku chorým chodievame v doobedňajších hodinách každý prvý piatok v mesiaci.

V prípade potreby spovedáme aj na požiadanie, navštívte sekciu kontakt a dohodnite si termín spovede. 

Pomazanie chorých

V našej farnosti sa táto sviatosť vysluhuje na požiadanie. Je preto na rodine chorého, aby včas upozornila kňaza, že ich príbuzný túto sviatosť potrebuje.

Pre ľudí starších ako 65 rokov vysluhujeme v našej farnosti túto Sviatosť aj hromadne, a to na sviatok Lurdskej Panny Márie, dňa 11.2.

Sviatosť kňazstva

V prípade, ak mladík, alebo slobodný muž v srdci cíti kňazské povolanie, nech si dohodne termín osobného stretnutia s p. farárom na ktorom sa dohodnú všetky prvotné náležitosti, ktoré sú potrebné k získaniu posvätného stavu. 

Sviatosť manželstva

Čo je potrebné pre sobáš:
– Snúbenci vopred nahlásia úmysel vziať sa. odporúča sa aspoň  tri mesiace dopredu, ale nie je to striktne nutné. Dôležité je, aby počas času – odkedy sa nahlásia, kým bude sobáš, stihli absolvovať všetky náuky. Malo by to však byť viac, ako jeden mesiac, keďže tri týždne pred sobášom sú ohlášky.

Spíše sa s nimi zápisnica, kde uvedú údaje o sebe a o svedkoch. Podobnú zápisnicu spíšu i na matrike.
– Pokiaľ nie sú pokrstení v tejto farnosti, je potrebné získať krstné listy, kde je záznam o sviatostiach, ktoré prijali. Pokiaľ by mali nejakú dišpenzovateľnú prekážku, žiada sa dišpenz alebo licencia od biskupa.
– Absolvujú štyri náuky, plus jednu s doktorkou v Poprade.
– Tri nedele pred sobášom sa čítajú v kostole ohlášky.