Informácie o farnosti

Farár:
ThDr. Štefan Vitko, PhD. 

Kapláni:
Mgr. Miroslav Rožek
Mgr. Milan Kačaljak

Počet obyvateľov / počet rímskokatolíkov: 7571 / 4700 

Filiálky: 

  • Pod Skalkou
  • Svit – Lopušná dolina

Aktuálne farské oznamy

Kostoly vo farnosti

Chrám sv. Jozefa robotníka vo Svite

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Podskalke

Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Ďalšie informácie o farnosti

Farská rada

Informácie o hospodárskej a pastoračnej rade farnosti

História

Od vzniku farnosti až po súčasnosť

Filiálka Pod skalkou

Informácie zo života veriacich z filiálky Pod skalkou

Materská škola

Súčasťou farského úradu je cirkevná materská škola

Patrónom farnosti je
sv. Jozef robotník

Svätý Jozef, manžel Panny Márie a pestún Syna Božieho. Pochádzal z Dávidovho domu a rodu. O jeho živote máme veľmi chabé informácie, prakticky len z Biblie. Narodil sa v Betleheme, ale býval a pôsobil v Galilejskom meste Nazaret. Bol hlavou Svätej rodiny. O jeho smrti však nikde nie je zachovaná žiadna zmienka. Predpokladá sa, že Jozef zomrel skôr, ako Ježiš začal svoje verejné účinkovanie. 

Je patrónom otcov a rodín, tesárov, robotníkov a patrón zomierajúcich.

Odpustové slávnosti

1. máj

Farský chrám sv. Jozefa robotníka vo Svite

5. júl

Filiálny chrám sv. Cyrila a Metoda v Podskalke