Liturgia počas pandémie

Video

Odpustová slávnosť ku cti sv. JOzefa robotníka

Veľkonočný chválospev - Exsultet 2020

Liturgia slova, Kvetná nedeľa 2020

Litánie k sv. Jozefovi

Nahrávky