...

Apríl 2024

za uvedomenie si hodnoty Ježišovho Utrpenia a Zmŕtvychvstania pre nás
za pokoj a pravú radosť, ktorú nám prináša náš Pán
za zdravie pre manželov Mariána a Annu
za pápeža Františka
za nášho biskupa Františka
za duchovných otcov a rehoľné sestry v našej farnosti
za riešenie našich túžob, problémov a situácií dňa s Tebou Pane
za mier na celom svete a ukončenie vojnových konfliktov
za prenasledovaných kresťanov
za chorých, opustených a starých ľudí
za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
za naplnenie našich sŕdc Tvojou láskou Pane
za šírenie radostnej zvesti evanjelia
ďakujeme Ti, Pane, že nás miluješ a ponúkaš nám svoje milosrdenstvo a odpustenie
za dôveru v Teba, Pane
za zdravie a Božiu ochranu pre Michaelu a Andreja
za zdravie, silu a Božiu pomoc pre mamu Bernadetu
za zdravie a Božiu ochranu pre Juraja
za prácu pre Jozefa a záchranu nášho vzťahu
za uzdravenie z onkologickej choroby
za Božie požehnanie, zdravie a ochranu celej Michalovej rodiny
za zdravie, Božie požehnanie a pomoc rodine Slava a Jožky
za dar odpustenia
za dar obrátenia
za duše v očistci
za ľudí modliacich sa na tieto úmysly farníkov
za aktívne prežitie sviatku Božieho Milosrdenstva a poďakovanie za túto formu Božej lásky

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.