Marec 2024

za požehnané pôstne obdobie
za našich kňazov Štefana a Mareka, za ich zdravie, silu, Božie požehnanie a ochranu
za našich birmovancov a prvoprijímajúce deti
za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku a jej rodinu
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinku Vladimíra, Petry a Stelky
za pokojné vyriešenie susedských vzťahov
za Božie požehnanie pre manželov Veroniku a Metoda
poďakovanie za zdravie Kristíny a jej bábätiek
za zdravie pre Mariána a Annu
za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
za dobrú prípravu a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov
za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
za prenasledovaných kresťanov
za pápeža Františka
za nášho diecézneho biskupa Františka
za silu odpúšťať bez podmienok a neustále
za oslobodenie od pýchy, od túžby presadiť svoju vôľu
za opustených, starých a chorých
za pokoj a mier na celom svete
za obrátenia v našej rodine
za zveľaďovanie našej viery
Svätý Jozef, vypros nám u Ježiša pokoru srdca
za uzdravenie z onkologického ochorenia
za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre Michala a jeho rodinu
za duše v očistci
za silu niesť kríž choroby a Božie požehnanie a ochranu pre Jožku a jej rodinu
za deti a vnúčatá
za našu farnosť

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov