...

Február 2024

– za Božie požehnanie, ochranu, zdravie a silu pre našich duchovných otcov
– za to, aby sme Bohu vyhradili prvé miesto v našich srdciach a životoch
– za silu kráčať cestou lásky a pochopenia
– za mier a pokoj na celom svete
– za odvahu celkom dôverovať Bohu
– za pomoc ovládať sa, keď nám niekto ublíži
– za prenasledovaných kresťanov
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za opustených, starých a chorých
– za nášho biskupa Františka
– za pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
– Pane, ďakujeme Ti, že stojíš pri nás v každej chvíli života
– za zdravie pre Kristínu, úspešný pôrod a narodenie zdravých bábätiek
– za našu premenu Tvojou milosťou a láskou, Pane
– za silu odpúšťať všetkým, ktorí nám ublížili
– za nájdenie správnej cesty k Tebe, Pane
– za pevné zdravie pre Evu
– za krstné, birmovné a duchovne adoptované deti
– za Božie požehnanie, ochranu a zdravý vývoj bábätka Stelky
– za uzdravenie z onkologickej choroby
– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu celej Michalovej rodiny
– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc rodine Slava a Jožky
– za dar odpustenia
– za dar obrátenia
– za nádej na uzdravenie a zlepšenie celkového zdravotného stavu Jozefa
– za uzdravenie vzťahov v rodine Jozefa a jeho dcéry, za väčší záujem a vnímavosť k potrebám osamelého
– za silu a nádej v návrat do života pre Petra a jeho blízkych po ťažkej nehode na motorke
– za uzdravenie vzťahu v rodine Alžbety s nevestou Jankou
– za obrátenie detí
– za obrátenie bratov
– za ľudí modliacich sa na tieto úmysly farníkov
– za tých, ktorí ešte neprecítili Božiu lásku a dobrotu
– za vyslobodenie duší z očistca

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.