...

Jún 2024

za novokňazov
za Božie požehnanie, zdravie, silu a ochranu nášho pána farára Štefana
za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
za pokoj a mier na celom svete
za pápeža Františka a nášho biskupa Františka
za dar modlitby a lásky pre kňazov
za zdravie pre manželov Mariána a Anny
za opustených, starých a chorých ľudí
za prenasledovaných kresťanov
za pokoj a jednotu v rodinách
za úctivé vzťahy medzi kňazmi a veriacimi
za obrátenia v našej rodine
za obrátenie hriešnikov
za duše v očistci
za prázdninujúcich a dovolenkujúcich, aby sa šťastne vrátili domov
za ochranu, zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
za pomoc, Pane, aby sme žili tak ako sa Tebe páči
Pane, prosím stoj pri nás a pomôž nám bojovať s pokušeniami Zlého
Pane, nauč nás žiť podľa Tvojich blahoslavenstiev
Pane, obdar nás milosťou zvládnuť problematické situácie s pokojom a láskou
Pane, posilni našu slabú vieru, keď padáme
Pane, na orodovanie svätých Petra a Pavla urob nás takými, akých nás chceš mať
za uzdravenie z onkologickej choroby
za Božie požehnanie, zdravie a ochranu celej Michalovej rodiny
za zdravie, Božie požehnanie a pomoc rodine Slava a Jožky
za dar odpustenia
za dar obrátenia
za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Annu s rodinou
za zdravie, silu a Božiu ochranu pre Peťku, Vladka a Stelku
za zdravie, Božie milosti, dary Ducha Svätého a Božiu ochranu v Rusku pre Mons. Petra Fidermaka
za ľudí modliacich sa na tieto úmysly farníkov

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.