...

Január 2024

– poďakovanie nášmu Pánovi za pomoc a ochranu v minulom roku
– za pápeža Františka
– za nášho biskupa Františka
– za duchovných otcov Štefana a Mareka, a rehoľné sestričky našej farnosti
– za pomoc kráčať životom podľa Tvojej vôle Pane
– za denné objavovanie Tvojej blízkosti Pane
– za mier na celom svete
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za dotknutie sa uzdravujúcou láskou našich sŕdc Pane
– za zdravie pre Annu a Mariána
– za uzdravenie z našej pohodlnosti a nečinnosti
– za chorých, opustených a starých ľudí
– za pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
– za pomoc prinášať ľuďom pokoj, lásku a porozumenie
– za uzdravenie z onkologickej choroby
– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu celej Michalovej rodiny
– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc rodine Slava a Jožky
– za dar odpustenia
– za dar obrátenia
– za zdravie, Božie požehnanie a obrátenie pre Jara s rodinou
– za rodiny synov, dcéry a ich deti, aby našli cestu do Božieho chrámu
– za zdravie a Božiu pomoc pre Jána, Oľgu, Angelu a Mariána
– za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína
– za úspešný priebeh operácie kolena po úraze a zlepšenie celkového zdravotného stavu Jozefa
– za uzdravenie vzťahov v rodine Jozefa a jeho dcéry, za väčší záujem a vnímavosť k potrebám
osamelého
– za silu a nádej v návrat do života pre Petra a jeho blízkych po ťažkej nehode na motorke
– poďakovanie za všetky dary od nášho Pána v roku 2023, za jeho prítomnosť a žehnanie
v starostiach, bolestiach, ale aj v radostiach
– prosba o Božie sprevádzanie aj v nastávajúcom roku 2024
– za ľudí modliacich sa na tieto úmysly farníkov

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.