...

Október 2020

– za zachovanie slávení svätých omší v kostoloch

– za úctivé vzťahy medzi kňazmi a veriacimi

– za Božiu pomoc pre pána kaplána Miroslava

– za celosvetový mier

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre manželov Annu a Mariána

– za zosúladenie štúdia a práce pre Barborku

– za sviatosť krstu pre Jakubka

– za odvrátenie šírenia koronavírusu

– za vychádzanie našej viery zo srdca

– za zdravie, ochranu, Božie požehnanie a dary Ducha svätého pre Marienku, Ľudku a sestru Damiánu

– za starých a chorých

– za rozdávanie ľuďom nádeje, Tvojej lásky Pane a pokoja

– za Božie požehnanie, ochranu, zdravie a dary Ducha svätého pre celú rodinu Jarky, Evy, Vierky a Adriany

– za úspešné ukončenie akadémie pre Jozefa absolventským koncertom a štátnicou

– za zdravie Jozefka, Jakubka a ich rodičov

– za nás všetkých, aby sme boli všímaví a ochotní pomôcť

– za pomoc Panny Márie pri prijímaní Božej vôle v našich životoch

– za vytrvanie v našich prosbách

– za zverenie sa do Tvojich rúk, Pane

– za zodpovedný prístup k životu

– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV LUX – za ich zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha svätého

– za dobrý život tu na zemi a večný život v nebi pre naše deti

– za pokoj v rodinách

– za dar lásky a trpezlivosti

– za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za zdravie a pomoc Panny Márie pri zdravotných problémoch pre vnučku Timeu

– poďakovanie Nebeskému Otcovi za všetky dobrodenia v našom živote, požehnanie, milosti, ochranu, pomoc

– prosba o ochranu Nebeskou Mamičkou

– za Božiu pomoc a zdravie pre brata Juraja

– za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra, za vieru, trpezlivosť a obmäkčenie zatvrdnutého srdca a úctu k blízkym, rodičom, súrodencom

– za skoré uzdravenie pre vnuka Sebastiána a nevesty na tele i na duši

– za zdravie manžela

– za vnučku Miriamku, aby si zvykla na škôlku

– za novokňaza Miroslava

– za starších členov ružencového bratstva, za trpezlivosť pri ich chorobách

– za ukončenie pandémie

– za našich kňazov Štefana, Miroslava, Milana

– za prvoprijímajúce deti

– za uzdravenie misionára Petra

– za obrátenie hriešnikov vo farnosti Svit

– za fungovanie novej cirkevnej škôlky

– za Božiu ochranu, živú vieru a milosrdenstvo pre moje deti – Jozef, Marián, Zuzana a Elenka s rodinami

– za obrátenie mojich bratov

– za zdravie pre mamu Máriu a pokojnú smrť

– za požehnanie cesty mojej a môjho milého, nech sa naše srdcia stretnú v Tvojej chvále

– za zdravie a Božie požehnanie Laca s rodinou

– za zdravie, Božie požehnanie, pokoj a múdrosť pre Jožka s rodinou

– za zdravie a Božie požehnanie pre Táňu s rodinou

– za dar väčšej viery a múdrosti

– za uzdravenie Ivetky a jej synčeka

– za uzdravenie a Božie požehnanie Julky s rodinou

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

– za snúbencov Máriu a Slavomíra

– za rodinu brata Petra

– za spoločné pastoračné diela našej farnosti

– za kňazov, ktorí pôsobili a pôsobia v našej farnosti

– za tých, ktorí nepocítili Božiu blízkosť

– za požehnaný čas na duchovnej obnove

– za dobrú prípravu a úspešné zvládnutie sviatosti zmierenia

– za duše v očistci

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.