...

November 2021

– za duše v očistci a za dostatok veriacich ľudí tu na zemi ochotných pomôcť im dostať sa
čo najskôr do večnej blaženosti
– za kňazov v našej farnosti – Štefana, Miroslava a Milana
– za ukončenie pandémie
– za pokoj v rodinách a na pracoviskách
– za tých, čo žijú v narušených vzťahoch
– za požehnaný priebeh synody
– za birmovancov a ich animátorov
– za pokoj vo svete
– za úspešné vyliečenie manželov Mariána a Anny z choroby
– za starých a chorých
– za pápeža Františka
– za spišského biskupa
– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, pracovníkov TV Lux a rádia Lumen – za ich zdravie, Božie
požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého
– za pátra Martina
– za manželov Jozefa a Adrianu
– za sviatosť krstu pre Jakuba
– za zdravie pre Jozefka a Jakubka a ich rodičov
– za zdravie pre Marienku a Ľudku
– za zachovanie slávení sv. omší v kostoloch
– za odvrátenie šírenia koronavírusu
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za obrátenie hriešnikov
– za Božie milosrdenstvo pre celú Jozefovu rodinu
– za večný odpočinok zosnulých z rodiny Demetrovej, Kocúnovej a Čubanovej a prijatie
do Božieho kráľovstva
– za pochopenie, v čom spočíva skutočné pokánie
– za ukázanie cesty nezištného dávania a ochotnej služby
– za odpúšťanie iným tak, ako Ty odpúšťaš nám, Pane
– za dôveru v Teba Pane
– za pocítenie Tvojej lásky, Pane, cezo mňa
– za to Pane, aby sme sa učili žiť tak, ako sa to Tebe páči
– za zdravie nenarodených bábätiek
– za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Slavomíra
– za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Helenu
– za zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu a mamu Máriu
– za duše zomrelých rodičov a starých rodičov, na ktorých si nikto nespomína
– za zomrelého manžela Michala a vnúčika Peťka
– za zdravie a Božiu ochranu pre Jožku a jej rodinu
– za Božie požehnanie a ochranu pre rodinu Michala
– za obrátenia v našej rodine
– za snúbencov Petru a Vladimíra
– za Božie požehnanie pre oslávenkyňu Adrianu
– za Božie požehnanie pre pána kaplána Milana
– za birmovancov a ich dobrú prípravu na sviatosť birmovania

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.