Marec 2023

- za požehnané pôstne obdobie
- za našich duchovných otcov a rehoľné sestry
- za obete zemetrasení
- za mier a pokoj všade vo svete, zvlášť na Ukrajine
- za pápeža Františka
- za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
- za obrátenie hriešnikov
- za zdravie pre Jozefka, Jakubka a ich rodičov
- za prenasledovaných kresťanov
- za našu pokoru a poslušnosť
- za starých a chorých
- za duše v očistci
- za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
- za pomoc pri premáhaní pokušení zlého
- za istotu, že stojíš pri nás, Pane, neustále, aj vtedy, keď nás všetci opúšťajú
- za odpúšťanie a milovanie všetkých ľudí bez rozdielu
- za rozdávanie Tvojej lásky, Pane
- za zdravie pre manželov Mariána a Annu
- za skrášľovanie našich duší láskou a dobrom
- za pomoc stať sa Tvojím verným priateľom, Pane
- za Tvoju blízkosť, Pane, a ochranu pred pokušením
- svätý Jozef, vypros nám väčšiu dôveru voči Bohu
- za pokorné kráčanie v Tvojom svetle, Pane
- za túžbu zažiť nebo už tu na zemi
- Pane, nauč nás nielen rozprávať, ale aj v tichu Ťa počúvať
- za zdravie, silu, Božiu pomoc a ochranu pre Moniku
- za obrátenia v rodine
- za zdravie a Božie požehnanie pre Jožku a jej rodinu
- za zomrelých, na ktorých si nikto nespomína
- za dobro a lásku vo svete
- za úplné uzdravenie Michala
- za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
- za ukončenie vojny na Ukrajine
- za našu farnosť a mesto Svit

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov