...

Máj 2022

– za prvoprijímajúce deti
– za birmovancov a ich animátorov
– za ukončenie vojny na Ukrajine
– za pokoj a mier na celom svete
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za dar modlitby a lásky pre našich kňazov
– za pápeža Františka
– za manželov Jozefa a Adrianu
– za zdravie pre Ľudku a Marienku
– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
– za dôveru v Teba Pane a kráčanie po Tvojich cestách
– za zahnanie tmy v našich srdciach
– za zdravie pre manželov Mariána a Annu
– za zdravie pre Jozefka a Jakubka a ich rodičov
– za novomanželov Petru a Vladimíra
– za prenasledovaných kresťanov
– za starých a chorých
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za snúbencov Jakuba a Kristínu
– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Juraja
– za obrátenia v našej rodine
– za silu a Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre Jožku a jej rodinu
– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre rodinu Michala
– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu
– za všetkých tých, čo nepoznajú Božiu lásku
– za zdravie a Božie požehnanie pre mamku a Michaelu
– za požehnanie manželstva Márie a Slavomíra
– za úspešné ukončenie štúdia pre Zuzanu
– za duše v očistci

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.