...

Máj 2021

– za dar nového spišského diecézneho biskupa

– za prvoprijímajúce deti a ich rodičov

– za lekárov, sestričky a zdravotníkov, ktorí sa starajú o chorých

– za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie, za obrátenie vnučky a pokoj v duši

– za Božie požehnanie pre rodinu Petra a Heleny a vnučky Zuzky

– za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Michaelu a mamku

– za Božiu pomoc pre manželov Slavomíra a Máriu

– za zdravie a Božie požehnanie pre Vlasta, ktorý sa dožil 60 r.

– za zdravie a Božie požehnanie pre Katku, ktorá ovdovela a Božiu pomoc pri výchove Zuzky a Jakubka

– za zdravie a Božie požehnanie pre svatku Hanu a odstránenie zlozvyku

– za zdravie a Božie požehnanie pre členov Ružencového bratstva

– za zdravie a dary Ducha Svätého pre novokňaza Miroslava

– za prvoprijímajúce deti a vnúčika Martinka

– za kňazov našej farnosti – Štefana, Milana a Miroslava

– za obrátenie hriešnikov farnosti Svit

– za zdravie pre uja Vojta a Helenu

– za zdravie pre uja Františka

– za obrátenie našich detí

– za kňazov a rehoľné sestry, ktorí pôsobia a pôsobili v našej farnosti

– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre Marienku, Ľudku, sestru Damiánu a Maďu

– za večný odpočinok pre Petra, Jozefa a Aju a prijatie do Božieho kráľovstva

– za úspešnú operáciu pre Marienku a Mariána

– za sviatosť krstu pre Jakubka

– za zdravie Jozefka a Jakubka a ich rodičov

– za prijatie Pánovej vôle v konkrétnych maličkostiach a zotrvávanie v jeho láske

– za úprimné priateľstvo k nášmu Pánovi a za jeho lásku k nám

– za pokoj, porozumenie, istotu, ochotu a radosť

– za chorých a starých

– za zdravotníkov

– za celosvetový mier

– za odvrátenie pandémie

– za manželov Adrianu a Jozefa

– za zdravie manželov Anny a Mariána

– za hriešnikov

– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celé rodiny Evky, Jarky, Vierky, Majky a Adriany

– za pracovníkov TV LUX a rádia LUMEN

– za pápeža Františka

– za úplné znovuotvorenie kostolov

– za prenasledovaných kresťanov

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za zdravie a Božiu ochranu Jožky a jej rodiny

– za duše v očistci a ich skoré vyslobodenie

– za Božie milosrdenstvo pre našu rodinu

– za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu brata Petra

– za všetkých tých, ktorí nepoznajú Božiu lásku

– za požehnanie manželstva

– za pokoj a mier vo svete

– za zdravie pre Elenu

– za dary Ducha Svätého pre Barborku pri štátniciach

– za uzdravenie manželstva Ľubka a Andrejky

– za dar viery pre otca a brata

– za dary Ducha Svätého pre všetkých zamestnancov, deti a rodičov Materskej školy sv. Gianny

– za dar modlitby a lásky pre našu farnosť

– za dar múdrosti v manželstve a rodičovstve

– za dar viery, modlitby a lásky pre našich kňazov

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.