Jún 2022

– za prvoprijímajúce deti
– za birmovancov
– za zdravie a Božie požehnanie pre nášho duchovného otca Štefana
– za ukončenie vojny na Ukrajine
– za pokoj a mier na celom svete
– za novomanželov Vladimíra a Petru
– za snúbencov Jakuba a Kristínu
– za pomoc starým a chorým
– za zdravie pre Marienku a Ľudku
– za milosť obrátenia členov Adrianinej rodiny, ktorí to potrebujú
– za šírenie Pánovej lásky
– za čistý a mravný život
– za prijatie Pána do našich sŕdc a životov
– za našu rozhodnosť nedať šancu zlému
– za zdravie pre Jakubka, Jozefka a ich rodičov
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV LUX
– za manželov Jozefa a Adrianu
– za zdravie pre manželov Mariána a Annu
– za uzdravenie Mariána po nehode
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za obrátenie hriešnikov
– za duše v očistci
– za pastoračné podujatia v našej farnosti
– za trpezlivé znášanie staroby a chorôb pre mamku
– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Juraja
– za obrátenia v našej rodine
– za silu a Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre Jožku a jej rodinu
– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre rodinu Michala
– za zdravie pre Elenu
– za Božie požehnanie rodiny brata Petra
– za zdravie a Božie požehnanie pre mamku a Michaelu
– za úspešné ukončenie štúdia pre Zu- zanu
– za tých, ktorí ešte nepocítili dotyk Božej lásky
– za požehnanie manželstva
poďakovanie – za plody duchovnej obnovy MM

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov