...

Júl 2021

– za pokoj a jednotu v rodinách

– za prázdninujúcich a dovolenkujúcich, aby sa šťastne vrátili domov

– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu

– za úspešné doliečenie Mariána po operácii bez komplikácií

– za zdravie pre Jozefka a Jakubka a ich rodičov

– za sviatosť krstu pre Jakubka

– za manželov Jozefa a Adrianu

– za zdravie manželov Anny a Mariána

– za zdravie, ochranu a Božie požehnanie pre Marienku a Ľudku

– za starých a chorých

– za mier na celom svete

– za odvrátenie šírenia koronavírusu

– za obrátenie hriešnikov

– za pracovníkov TV LUX a rádia LUMEN

– za prenasledovaných kresťanov

– za kňazov a rehoľné sestry v našej farnosti

– za dar nového spišského diecézneho biskupa

– za posilnenie našej viery

– za ovládnutie našich sŕdc Pánovou láskou

– za pápeža Františka

– za obrátenie našich detí

– za požehnanie manželstva

– za zdravie a požehnanie pre mamku a sestru Michaelu

– za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku

– za mier a pokoj vo svete

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu a brata Petra

– za ťažko chorého Jána

– za dielo našej materskej školy

– za zosnulú bývalú kolegyňu Martu

– za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu sestry Boženy

– za zdravie a Božie požehnanie pre deti mojich krstných detí

– za tohoročných novokňazov

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre Jožku a jej rodinu

– za šťastný pôrod a Božie požehnanie rodiny Lukáša

– za zdravie a Božie požehnanie pre mamku a súrodencov

– za obrátenie bratov

– za zdravie a Božie požehnanie pre Slavomíra a Máriu

– za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Petra a Eleny

– za Božiu pomoc pri skúškach pre vnučku Zuzku

– za zdravie a Božie požehnanie pre Michalku a mamku Máriu

– za našu farnosť a mesto, za všetkých jeho obyvateľov

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.