...

Február 2019

– za starších a chorých

– za jednotu kresťanov

–  za obete obchodovania s ľuďmi

– za obete zneužívania

– za dobrého kandidáta na post prezidenta

– za vhodných kandidátov na post ústavných sudcov

– za zdravie a Božie požehnanie pre Jasmínku a Mirka

– za úspešné nájdenie práce pre Evu

– za zdravie a Božie požehnanie pre jubilujúcich manželov Mariána a Annu pri príležitosti 50. výročia sobáša

– za úspešné ukončenie zimného skúšobného obdobia pre Jozefa

– za zdravie a Božie požehnanie pre Adrianinu rodinu

– poďakovanie Pánu Bohu za ochranu našej farnosti

– poďakovanie prof. Trstenskému za pravidelné biblické stretnutia a prednášky

– za vypočutie prosieb tých, ktorí súťažia o postavenie detského ihriska „Žihadielko“ vo Svite pre naše detičky

– poďakovanie Pánu Ježišovi za jeho uzdravujúcu lásku

– za túžbu kráčať v Pánových šľapajách

– za uzdravenie mojej mamky Alice a za úspešnú operáciu

– za zdravie a ochranu Panny Márie na cestách pre syna Petra

– poďakovanie Pánovi, že nás má rád

– aby sme počúvali nášho Pána, učili sa od neho a otvárali mu svoje srdcia, ktoré bude napĺňať svojou láskou

– za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre Michaelu

– za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra a jeho rodinu

– za vnučku Zuzku a pomoc pri skúškach

– za zdravie a Božie požehnanie pre dcéry Máriu a Michaelu

– za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu

– za zdravie, Božiu pomoc a hojnosť darov Ducha Svätého pre pána kaplána Vincenta

– za našich kňazov a rehoľné sestričky

– za zdravie a Božie milosti pre naše vnúčatá

– za zdravie a ochranu Panny Márie pre môjho manžela

– za obrátenie nevesty

– za syna Laca a jeho rodinu

– za syna Dušana a jeho rodinu

– za Božiu pomoc pre Máriu

– za Božiu pomoc pre moju rodinu

– za Božiu pomoc pre rodinu mojej sestry

– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jožku a jej rodinu

– za spoločné pastoračné diela našej farnosti

– za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

– za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach – vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiach…

– za vzťah Márie a Slavomíra

– za Božie požehnanie rodiny brata Petra

– za šťastný pôrod Zuzany

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za pokoj a mier na celom svete

– za duše v očistci

Viac tu: https://farnost-svit.webnode.sk/spojme-sa-v-modlitbe/

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.