...

Apríl 2019

–    za birmovancov
–    za prvoprijímajúce deti
–    za dary Ducha pre novozvolenú hlavu štátu
–    za to, aby naša farnosť mala dostatok ľudí do rôznych služieb
–    za uzdravenie Ľubky a jej rodiny
–    za trpezlivosť a silu niesť kríž pre starú mamu, pre Darinu, Zuzku
–    za požehnanie druhého dieťaťa pre manželov Moniku a Michala
–    za zvládnutie náročných vyšetrení pre Michala
–    za našich kňazov, aby im Pán Ježiš bol veľmi blízko
–    za oslobodenie syna zo závislosti od počítača a hier
–    za naplnenie mysle Pánovou prítomnosťou a srdca Pánovým slovom
–    prosím o silu milovať všetkých ľudí bez podmienok
–    Pane Ježišu, prosím premeň svojím slovom a láskou naše srdcia
–    za úspešný neurochirurgický zákrok pre brata Mariána
–    za túžbu, aby sme siahali častejšie po pokrme pre naše duše
–    za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre Mariána s manželkou
–    prosím o vytrvalé kráčanie každý deň, Pane, za Tebou po ceste dobra, obety a milosrdenstva
–    za posilnenie viery a vytrvalosti v modlitbách v našej farnosti Svit
–    poďakovanie za Ježišovu nekonečnú lásku a milosrdenstvo
–    za ochranu, zdravie a Božie požehnanie pre Jozefovu rodinu
–    za naplnenie Božieho slova v našich životoch skutkami
–    za Božie požehnanie, ochranu a zdravie rodiny Jozefa a Adriany
–    za vnímanie a porozumenie evanjelií, ktorým sa nám Pán prihovára
–    za pomoc pri objavovaní nových ciest našej viery
–    za spoločné pastoračné diela našej farnosti
–    za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku
–    za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach – vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiach…
–    za vzťah Márie a Slavomíra
–    za Božie požehnanie rodiny brata Petra
–    za šťastný pôrod pre Zuzanu
–    za našich kňazov, aby boli dobrými pastiermi a ohlasovateľmi Božieho slova
–    za zmenu srdca Petra a návrat k rodine s malými deťmi, za potrebné milosti pre neho
–    za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu
–    za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre rodinu Michala
–    za obrátenie hriešnikov
–    za pokoj a mier na celom svete

Viac tu: https://farnost-svit.webnode.sk/spojme-sa-v-modlitbe/

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.