Púť k bl. rodine Ulmovej (PL)

Pozývame Vás na púť na trase Svit – Przemyśl – Markowa – Leżajsk – Miejsce Piastowe v dňoch 20.09. – 22.09.2024 Viac informácií: Poľsko_Ulmowci_september 2024

Program Svätých misií 2022

Nedeľa 11.12.2022 7:30 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou 9:00 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou 9:00 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou Podskalka 10:30 Sv. omša s kázňou pre deti 15:00 Eucharistická pobožnosť a katechéza pre ženy 18:00 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou Pondelok 12.12.2022 7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Hriech 18:00 Sv. omša s misijnou kázňou […]

Ponuka knihy

Dp. Blažej Raška, kaplán vo farnosti Ľubica, vydal knihu, Večný život – vzťahy, ktoré nekončia. Kniha ponúka čitateľovi stručný životopis uznávaného českého teológa Tomáša kardinála Špidlíka a zároveň chce čitateľom priblížiť jeho teologický pohľad na zmysel a cieľ života každého človeka a na otázky súvisiace so zjavenou pravdou o večnom živote. Cena za knihu je 8€. Kniha je s […]