Program Svätých misií 2022

Nedeľa 11.12.2022 7:30 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou 9:00 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou 9:00 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou Podskalka 10:30 Sv. omša s kázňou pre deti 15:00 Eucharistická pobožnosť a katechéza pre ženy 18:00 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou Pondelok 12.12.2022 7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Hriech 18:00 Sv. omša s misijnou kázňou […]

Ponuka knihy

Dp. Blažej Raška, kaplán vo farnosti Ľubica, vydal knihu, Večný život – vzťahy, ktoré nekončia. Kniha ponúka čitateľovi stručný životopis uznávaného českého teológa Tomáša kardinála Špidlíka a zároveň chce čitateľom priblížiť jeho teologický pohľad na zmysel a cieľ života každého človeka a na otázky súvisiace so zjavenou pravdou o večnom živote. Cena za knihu je 8€. Kniha je s […]

Spoločne do Lisabonu

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých v sobotu 19. novembra 2022 do Popradu. Súčasťou doobedňajšieho programu bude svätá omša, svedectvá, informácie a agapé pre tých, ktorí by chceli putovať na Svetové dni mládeže v Lisabone začiatkom augusta 2023. Viac info na plagáte alebo na: komisia.sk. Plagát na stiahnutie

Koncert Le nuove musiche v Novej Lesnej

Srdečne Vás pozývam na koncert barokovej hudby v interpretácii hudobného telesa Le nuove musiche, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 27. novembra o 16.30 hod. vo farskom kostole v Novej Lesnej. Vstupné dobrovoľné. Požehnaný deň Anton Ziolkovský – farár Nová Lesná Plagát na stiahnutie (.pdf)