...

Program Svätých misií 2022

Nedeľa 11.12.2022

7:30 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou
9:00 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou
9:00 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou Podskalka
10:30 Sv. omša s kázňou pre deti
15:00 Eucharistická pobožnosť a katechéza pre ženy
18:00 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou

Pondelok 12.12.2022

7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Hriech
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou Obrátenie
a po nej katechéza pre mužov

Utorok 13.12.2022

7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Spoveď
17:00 Sv. omša s misijnou kázňou Podskalka
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou Krst
obnovenie krstných sľubov

Streda 14.12.2022

7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Viera
10:00-12:00 a 14:00-18:00 Sviatosť zmierenia
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou Láska
obnovenie manželských sľubov

Štvrtok 15.12.2022

7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Modlitba
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
10:00-12:00 a 14:00-18:00 Sviatosť zmierenia
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou Eucharistia
pobožnosť chleba

Piatok 16.12.2022

7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Utrpenie
a vysluhovanie sviatosti pomazania chorých
17:00 Sv. omša s misijnou kázňou Podskalka
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou Cirkev
pre mladých
19:00 Program pre mladých na fare

Sobota 17.12.2022

7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Panna Mária
16:30 Sv. omša s misijnou kázňou Podskalka
18:00 Sv. omša s misijnou kázňou Posledné veci
a po sv. omši  pobožnosť na cintoríne

Nedeľa 18.12.2022

7:30 Sv. omša so záverečnou misijnou kázňou
9:00 Sv. omša so záverečnou misijnou kázňou
a posvätenie misijného kríža
9:00 Sv. omša so záverečnou misijnou kázňou Podskalka
a posvätenie misijného kríža
10:30 Sv. omša s kázňou pre deti

Sväté misie – to je milostivý čas, ktorý nám dáva Pán, aby sme sa zamysleli nad
svojím životom, zmenili v ňom, čo je zlé a vylepšili, čo je dobré. Prijmime pozvanie
k stolu Božieho milosrdenstva.
K plnej účasti na sv. misiách Vás pozývajú

Vaši duchovní otcovia a otcovia misionári

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.