...

Spoločne do Lisabonu

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých v sobotu 19. novembra 2022 do Popradu.

Súčasťou doobedňajšieho programu bude svätá omša, svedectvá, informácie a agapé pre tých, ktorí by chceli putovať na Svetové dni mládeže v Lisabone začiatkom augusta 2023.

Viac info na plagáte alebo na: komisia.sk.

Plagát na stiahnutie

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.