...

Vyučovanie organu v ZUŠ Mierová

Základná umelecká škola Mierová vo Svite oznamuje všetkým záujemcom o hru na organe a cirkevnú hudbu, že v školskom roku 2021/2022 je možné prihlásiť sa na štúdium elektronicky na stránke školy https://zussvit.edupage.org/register/ alebo osobne u Petra Čapó – capo.peter@gmail.com tel.: 0948 195 869.

Absolventi, organisti a cirkevní hudobníci sú odborne pripravení na službu liturgických, koncertných organistov, dirigentov a spevákov vo farnostiach a na štúdium na vyšších umeleckých školách.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.