...

Svätá omša – vzácny dar pre misie

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Svojim milodarom môžete podporiť kňaza, ktorý slávi svätú omšu na Váš úmysel – Vašu intenciu. Sväté omše priebežne posielame na odslúženie. Nie je však možné zabezpečiť dátum ich slávenia.

Registrácia omšového milodaru

Ako poslať milodary na slávenie svätých omší?
• Milodar na jednu svätú omšu – 5 eur
• Milodar na novénu – 9 svätých omší – 45 eur
• Milodar na gregoriánske omše – 30 svätých omší – 150 eur

Ak chcete pomôcť misionárom zaregistrujte si vaše úmysly. Samozrejme, že vaše modlitby a prosby majú veľký účinok aj bez toho, aby ste ako sa hovorí “dávali na svätú omšu”. Darovanie omšového milodaru je len spôsob ako pomôcť misionárom.

 

P.S. – zapojiť sa môžete aj do:
SLADKEJ POMOCI: TU

Objednať si ikonu Matky Eucharistie: TU

ADOPCIE BOHOSLOVCOV: TU

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.