...

Testovanie „OTP“ pútnikov na stretnutia so Svätým Otcom

Z dôvodu možnosti účasti pútnikov „OTP“ na stretnutiach so Svätým Otcom Františkom prichádza Spišská diecéza vďaka Spišskej katolíckej charite (SpKCH) s ponukou testovania nezaočkovaných pútnikov antigénovým testom. Keďže tento výsledok nesmie byť pre podujatie starší ako 48 hodín, testovanie sa uskutoční v pondelok 13.9.2021 v popoludňajších hodinách v sídlach (takmer) všetkých dekanátov Spišskej diecézy, okrem dekanátu Spišská Stará Ves.

Testovanie zabezpečí SpKCH kvalifikovanými pracovníkmi s tým, že príspevok testovaných pútnikov bude dobrovoľný.

Zoznam farností, kde sa uskutoční testovanie: Dolný Kubín, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Poprad – mesto, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Spišské Bystré, Stará Ľubovňa, Trstená, Zákamenné (bude ešte upresnené).

Miesto testovania bude v blízkosti kostolov alebo na iných určených miestach v spomínaných farnostiach.

Informácie budú priebežne aktualizované na webových stránkach a sociálnych sieťach Spišskej diecézy a Spišskej katolíckej charity.

 

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.