...

Uvoľňovanie protipandemických opatrení

Pred pár dňami sa predstavitelia cirkví na Slovensku (členovia a pozorovatelia ERC) dohodli na výzve, ktorú adresovali pánovi premiérovi Eduardovi Hegerovi, ohľadom povolenia účasti na bohoslužbách aj ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu.

Text bol publikovaný na TK KBS:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220216012

Zároveň vás informujeme, že od 28. februára 2022 sa začne prvá fáza uvoľňovania pandemických opatrení: zrušia sa režimy OTP, OP aj OP+ a bude už len režim základ; zvýši sa maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity; nebude rozdiel medzi spievanými a nespievanými bohoslužbami.

Druhá fáza uvoľňovania sa začne od 28. marca 2022, keď sa zrušia kapacitné obmedzenia a upraví sa povinnosť nosenia respirátora či rúška.

 

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.