...

Národné stretnutie mládeže T22

Milí mladí, v utorok 22.2.2022 bude na stránke narodnestretnutiemladeze.sk spustené prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže T22 a prvých 222 prihlásených bude mať zvýhodnenú cenu – 22,- €.

Srdečne vás pozývame, využite túto možnosť. Všetky ďalšie informácie nájdete na uvedenej stránke: https://narodnestretnutiemladeze.sk.

 

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.