...

Pôstná duchovná obnova vo farnosti

Pri príležitosti X. Svetového stretnutia rodín Vás pozývame na Pôstnu duchovnú obnovu.

Témy Duchovnej obnovy budú venované biblickým rodinám. Videá budú uverejňované každú pôstnu nedeľu na webových a youtubových stránkach farnosti Svit.

  • 1.pôstna nedeľa: vdp. Štefan Vitko, farár
  • 2.pôstna nedeľa: ct. SM Zbigniewa Kepka
  • 3.pôstna nedeľa: vdp. Milan Kačaljak, kaplán
  • 4.pôstna nedeľa: vdp. Milan Kačaljak, kaplán
  • 5.pôstna nedeľa: vdp. Martin Snak, gr. kat. farár
  • Kvetná nedeľa: vdp. Miroslav Rožek, kaplán

Duchovná obnova – plagát na stiahnutie

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.