...

Ďakovná púť do Ríma

Spišská diecéza pozýva na ďakovnú púť do Ríma.
V ponuke sú dve alternatívy:

  1. Autobus ASSISI – RÍM od 27.4.-1.5.2022, cena 240€
  2. Lietadlo BRATISLAVA – RÍM s diecéznym administrátorom od 29.4.-30.4.2022, cena 350€ + 40€ autobus Poprad->Bratislava

Pri oboch alternatívach je možnosť nástupu na autobus v Poprade, Námestove, Dolnom Kubíne, Ružomberku.

Podrobnejšie informácie

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.