...

Oznamy z BÚ

Pomoc pre Ukrajinky v požehnanom stave
V prílohe posielame plagát a informácie ohľadne linky pomoci pre Ukrajinky, ktoré sú v požehnanom stave, ktorú založila a spravuje Sekcia kultúry života KBS.
(Ak sa vo vašej farnosti nachádzajú vojnové utečenky, tak ich, prosím, informujte o tejto ponuke pomoci.)
Kontaktné údaje sú aj na webovej stránke: https://www.uawomen.sk/.
V prípade otázok, môžete kontaktovať priamo p. Mgr. Martinu Bednárikovú MA, koordinátorku Sekcie kultúry života KBS; mail: bednarikova@kanet.kbs.sk.

Bannery pre webstránky farností

V prílohe posielame bannery, ktoré majú odkazovať na nový systém nahlasovania podnetov o zneužívaní v Cirkvi. Bannery majú rôzne veľkosti. Správcovia webstránok farností môžu použiť taký, ktorý najviac vyhovuje. (V prípade požiadavky inej veľkosti nás môžete kontaktovať.) Prosím, umiestnite bannery hlavne na web-stránky vašich farností. Banner má odkazovať na adresu: nahlaseniezneuzivania.kbs.sk

Ponuka kurzu „Safeguarding“

Ponuka pre tých, ktorí by v budúcnosti chceli a vedeli pomáhať v problematike ochrany detí a zraniteľných dospelých. Kurz začína na jeseň tohto roku.

V prílohe posielame plagát. Viac informácií: https://ochranamaloletych.sk/blog/clanok-2022-06-01.html

Zbierka školských pomôcok

Zo Spišskej katolíckej charity sa na nás obrátili s prosbou a propagáciu Zbierky školských pomôcok.
V prílohe posielame informáciu o tejto zbierke. Tieto informácie slúžia aj pre (nedeľné) farské oznamy v kostoloch.
Tu je link pre tých, ktorí sa chcú do zbierky zapojiť: https://drive.google.com/drive/folders/15fCdqL41KDQpdfGkDpOY9pbv9v93A5nT?usp=sharing
Nachádzajú sa tam:
1. materiály (plagáty), ktoré si môžete vytlačiť a umiestniť na dvere kostola alebo iné vhodné miesto
2. tabuľka, do ktorej treba vpísať kontaktné údaje. Budú sa posielať do Bratislavy a lokálnym médiám alebo obciam, aby ľudia vedeli, kde môžu pomôcky priniesť.
3. tabuľka na evidenciu pomôcok, ktoré obdržíte a potom aj rozdáte ďalej (nepotrebujeme podrobný rozpis na pero presne, ale aspoň približne koľko peračníkov, školských tašiek, výtvarných pomôcok… sa vyzbieralo).
Je to preto, aby sme po skončení zbierky vedeli komunikovať médiám konečný počet pomôcok. Tento zoznam si môžete vytlačiť a po skončení zbierky ho oskenujete a pošlite do e-mailu: katarina.havrilova@caritas.sk
Prosíme, ak sa nejaká farnosť zapojí, aby sa spojili s Mgr. Katarínou Havrilovou.
Ďakujem vám za pomoc.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.