...

X. SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN V RÍME (22.6. – 26.6.2022)

Vo viacerých farnostiach ste sa spolu s rodinami podujali na prípravu prostredníctvom 7 prípravných katechéz a videí alebo 7 námetov na príhovor kňaza.(Posledný námet vám zašleme koncom tohto týždňa). Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa do príprav zapojili v rámci Vašej farnosti. Aj vďaka Vám sa Svetové stretnutie rodín slávi nielen v mieste podujatia, ale aj v slovenských diecézach a farnostiach. V bezprostrednej fáze príprav Vám dávame do pozornosti niekoľko tipov na slávenie SSR vo farnostiach:
  • Pozvanie farníkov k spoločnému/súkromnému sledovaniu prenosov z Ríma: Festival rodín, Sv. omša a Angelus s Vyslaním manželov (TV LUX)
  • Pozvanie farníkov na Diecézne stretnutie rodín, ktoré je spojené so slávením Levočskej púte – od 26.6. – 3.7. 2022. Celý program púte sa nesie v duchu motta X. Svetového stretnutia rodín a vyvrcholí nedeľným slávením Eucharistie, pri ktorom si manželia obnovia svoje manželské sľuby.
  • V inom termíne, osobitnou sv. omšou za rodiny (obnovenie manž. sľubov, požehnanie matiek v požehnanom stave, zasvätením rodín Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie…). V pastoračnej príručke vydanej k tomuto dňu je možné nájsť: podklady pre homíliu, spoločné modlitby veriacich, záverečné požehnanie. Pre liturgické potreby je možné využiť: slovenskú verziu hymny a noty pre zbor i orchester.
  • Pozvanie farníkov k účasti na Pastoračnom kongrese s praktickými témami v podaní manželov činných v pastorácii rodín. Celý program kongresu bude streamovaný  s prekladom do svetových jazykov.
  • Pozvanie farníkov sledovať 7 videí slovenských kňazov. Od 13. – 19. júna vždy o 12.30 na Facebooku Rady KBS pre rodinu bude zverejnená 1 zo 7 video-katechéz v podaní 7 slovenských kňazov. Zdieľaním na Facebooku Vašej farnosti sprístupníte videá aj rodinám farnosti. Upútavka na FB aj na YouTube.
  • Od 22. – 26. júna budú na Facebooku Rady slovenskí delegáti SSR prinášať pravidelné reporty priamo z Ríma. V rámci duchovnej prípravy na stretnutie je možné ešte:
  • Je možné si ešte stiahnuť obraz Marka I. Rupnika (vhodný na katechézu, meditáciu). Banner a plagáty Rupnikovho obrazu,
  • Predstaviť oficiálnych patrónov stretnutia (bl. manželia Quattrochiovci),
  • Podarovať/ponúknuť krátky List pápeža Františka manželom (vhodný aj ako darček)

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.