...

Ocenenie p. Jána Heldáka

Na odpustovej sv. omši, v nedeľu 30.04.2023, bol odovzdaný Rád svätého Gregora Veľkého pánovi Jánovi Heldákovi, ktorý mu udelil pápež František za zásluhy o výstavbu a starostlivosť o náš farský kostol.

Dokument

Preklad

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.