...

„Ako muža a ženu ich stvoril“

Modlitbové ružencové zhromaždenie s názvom „Ako muža a ženu ich stvoril“ 12. 4. 2023 o 17:00 hod.

 

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.