...

Boh to vidí inak

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze v spolupráci s farským úradom v Levoči pozýva všetkých mladých v sobotu 1.7.2023 na odpust na Mariánsku Horu, kde bude program venovaný mladým s názvom „Boh to vidí inak“. V programe, ktorý začne o 21:00, budú svedectvá mladých, piesne, diskusia s o. biskupmi, ale aj spoločná modlitba pred Sviatosťou Oltárnou a vyvrcholí slávením svätej omše o polnoci. Viac info na komisia.sk

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.