...

November 2020

– za našich vládnych a cirkevných predstaviteľov

– za zosnulého biskupa Štefana

– za ukončenie bojov v Náhornom Karabachu

– za dar nového diecézneho biskupa

– za pokoj vo svete

– za rodinu Slavomíra

– za syna Milana

– za rodičov a deti našej farnosti

– za pokoj v rodinách

– za vyvolenie nového diecézneho biskupa

– za starých a chorých

– za odvrátenie šírenia koronavírusu

– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha svätého pre Marienku, Ľudku a sestru Damiánu

– za obrátenie hriešnikov

– za správne rozhodnutia našich politikov v tomto čase pandémie

– za sviatosť krstu pre Jakubka

– za zdravie manželov Mariána a Anny

– za zdravie Jozefka a Jakubka a ich rodičov

– za manželov Jozefa a Adrianu

– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha svätého pre celú rodinu Evky, Vierky, Jarky a Adriany

– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV LUX – za ich zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha svätého

– poďakovanie Jozefa za úspešné ukončenie akadémie štátnicou

– za uzdravenie chorých miest v našich srdciach a v životoch

– za správne nasmerovanie našich životov k Tebe Pane

– poďakovanie Pánovi, že nás vyzýva k zodpovednému životu

– Pane, prosíme Ťa, stoj pri nás neustále a nenechaj nás nikdy vzdialiť sa od Teba

– Pane Ježišu, pomôž nám byť vytrvalými v prosbách

– ďakujeme Ti, Pane, že nám ponúkaš svoje priateľstvo

– Pane, prosíme Ťa, premieňaj nás na svoj obraz

– Pane, prosíme Ťa, napĺňaj naše srdcia svojou prítomnosťou

– Pane, prosíme Ťa, nauč nás dávať a nepočítať, zriekať sa a darovať

– za obrátenie mojich bratov

– za vieru, nádej a lásku pre moje deti

– za ukončenie tohto stavu, ktorý teraz pretrváva

– za našich politikov, aby rozhodovali správne pod vedením Ducha svätého

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

– za rodinu brata Petra

– poďakovanie za prípravu na sviatosť manželstva, skvelú duchovnú obnovu a zároveň poďakovanie za sviatosť zmierenia

– za útechu pre mamu Janku, ktorej synček Jakubko odišiel do neba

– za rodinu Michala

– za Božiu pomoc a posilu pre Jožku a jej rodinu zvládať ťažkú chorobu

– za duše v očistci, aby čo najskôr mohli uvidieť Božiu tvár a krásu neba

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.