Január 2021

– poďakovanie Pánu Bohu za minulý rok

– za Božiu pomoc v boji proti pandémii

– za chorých

– za lekárov a zdravotníkov

– za morálnu očistu spoločnosti

– za cirkevných a svetských predstaviteľov

– za ducha pokánia v spoločnosti

– za starých a chorých

– za odvrátenie šírenia koronavírusu

– za obrátenie hriešnikov

– za zosnulých

– za celosvetový mier

– poďakovanie pánovi farárovi Štefanovi, pánom kaplánom Miroslavovi a Milanovi, a tiež sestričkám za všetko, čo pre nás robia vo farnosti, za ich službu a dobrodenia

– za zdravie manželov Mariána a Anny

– za zdravie, Božiu pomoc, ochranu a dary Ducha Svätého pre Marienku, Ľudku a sestru Damiánu

– za sviatosť krstu pre Jakubka

– za zdravie Jozefka, Jakubka a ich rodičov

– za manželov Jozefa a Adrianu

– za Božiu pomoc, zdravie, dary Ducha Svätého a ochranu pre celú Evkinu, Vierkinu, Jarkinu a Adrianinu rodinu

– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV LUX – za ich ochranu, Božiu pomoc, zdravie a dary Ducha Svätého

– za obrátenia v našej rodine

– za odvahu kráčať Pane za Tebou

– za Božie požehnanie rodiny Michala

– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jožku a jej rodinu

– za Božie požehnanie a ochranu detí

– za obrátenie bratov

– za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra s rodinou

– za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Máriu a Slavomíra

– za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Michaelu a mamu Máriu

– za rodinu Kostelníkovú, aby prijali presväté Telo a Krv Pána Ježiša a za dary Ducha Svätého

– za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre deti a vnúčatá

– za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

– za nenarodené deti

– za zdravie a dary Ducha Svätého pre našich duchovných otcov a rehoľné sestričky

– za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre syna Petra a šťastný návrat domov

– za našich politikov, aby rozhodovali správne pod vedením Ducha Svätého

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

– za rodinu brata Petra

– poďakovanie za sviatosť manželstva

– za našich kňazov

– za úspešný, pokojný, zdravší celý rok 2021

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov