Február 2021

– za lekárov, zdravotníkov a chorých

– za tých, ktorí obetavo slúžia

– za našich pánov kaplánov

– za tých, ktorí zápasia so závislosťami

– za dar nového spišského diecézneho biskupa

– za dar pokánia

– za tých, ktorí prežívajú krízu v povolaní a vo viere

– za požehnanie bezdetného manželstva a Božiu ochranu a pomoc pri operácii Martina

– za dušu tragicky zosnulej Lenky (+13) z Dolného Kubína

– za uzdravenie mamky a brata Juraja

– za Božie požehnanie rodiny Michala

– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre rodinu Jožky

– za obrátenia v našej rodine

– za odvrátenie šírenia koronavírusu

– za starých a chorých

– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV LUX – za ich zdravie, Božiu pomoc, ochranu a dary Ducha Svätého

– za hriešnikov

– za celosvetový mier

– za úspešný rok 2021 s Božou pomocou

– za zdravie, Božiu pomoc, ochranu a dary Ducha Svätého pre Marienku, Ľudku, sestru Damiánu a Maďu

– za manželov Jozefa a Adrianu

– za zdravie manželov Mariána a Anny

– za zdravie Jozefka a Jakubka a ich rodičov

– za sviatosť krstu pre Jakubka

– za celkové zdravie pre Simonku

– za večný odpočinok pre Jozefa a prijatie do Božieho kráľovstva

– za zdravie, Božiu pomoc, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Jarkinu, Vierkinu, Evkinu a Adrianinu rodinu

– za správne rozhodnutia politikov v tejto ťažkej dobe pandémie

– za skoré otvorenie našich kostolov

– za rozdávanie lásky a dobra všade okolo nás

– za odvahu šíriť evanjeliovú zvesť

– za premenu našich sŕdc

– za uzdravenie našej ľahostajnosti a nečinnosti

– za schopnosť byť štedrým a láskavým

– za zdravie a Božie požehnanie rodiny brata Petra

– poďakovanie za sviatosť manželstva

– za spravodlivosť na pracovisku

– za správnu voľbu nového spišského biskupa

– za všetkých kňazov

– za ľudí, aby nestrácali vieru

– za všetkých tých, ktorí nezakúsili Božiu lásku

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov