August 2019

– za pokoj a jednotu v našom farskom spoločenstve

– za rekreantov, za tých, ktorí sú na dovolenkách, zájazdoch, či púťach

– za tých, ktorých trápi sucho a znášajú fatálny nedostatok pitnej vody

– za tých, ktorí si hľadajú zamestnanie

– za tých, ktorí stoja pred dôležitými životnými rozhodnutiami

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu sestry Anny a brata Mariána

– za šírenie lásky, porozumenia, odpustenia a milosrdenstva

– za pôsobenie Boha v našich životoch

– za vyprosenie večného života s naším Pánom v nebi

– za ochranu, zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Kristínu a Jozefka

– za umožnenie zrnu Božieho slova zakoreniť v našich srdciach a v pravý čas priniesť úrodu na pravom mieste

– za zdravie sestry Damiány

– za celosvetový mier a pokoj

– poďakovanie pánovi farárovi Štefanovi, že pre nás pravidelne organizuje biblické prednášky s prof. Trstenským

– poďakovanie profesorovi Trstenskému, že prichádza do našej farnosti a obohacuje nás vysvetľovaním Božieho slova

– za Božie požehnanie, ochranu a zdravie rodiny Adriany

– za naplnenie múdrosťou pri výchove detí, ktoré ustavične skúšajú našu trpezlivosť

– za lásku k blížnym, ktorá robí všade a všetkým dobre

– za zdravie, ochranu a Božie požehnanie pre nášho pána farára Štefana, ktorému ďakujeme za všetko, čo pre nás robí a ako sa o nás stará

– za úspešné nájdenie novej stálej práce pre syna Petra

– za požehnaný priebeh ďalšieho ročníka Univerzity tretieho veku a Diecéznej školy viery, aby sa neprekrývali termíny týchto dvoch obohacujúcich podujatí

– za rodinu brata Petra, aby v ich srdciach žiarila Božia láska

– za spoločné pastoračné diela v našej farnosti

– za tých, ktorí ešte nezakúsili Boží dotyk

– za našich kňazov, aby boli dobrými pastiermi s veľkým a otvoreným srdcom pre každého

– za vzťah Márie a Slavomíra

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

– za Božiu ochranu študentky Petry na letnej brigáde v zahraničí

– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jožku a jej rodinu

– za Božie požehnanie, ochranu a zdravie rodiny Michala

– za obrátenie hriešnikov

– za docenenie a prijatie ponuky Božieho milosrdenstva

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov