...

Putovanie za Kráľovnou Podhalia

Dňa 19.10.2022 sa pútnici farnosti sv. Jozefa rob. vo Svite zúčastnili púte v Zakopanom – Krzeptówkach v Sanktuáriu Panny Márie Fatimskej a Ludźmierzi. V Zakopanom, v chráme s bohatou drevenou goralskou výzdobou sa uskutočnila ružencová pobožnosť, ktorú viedol vdp. Štefan Vitko s pútnikmi z ružencového spoločenstva, a spolu sme vytvorili nádherné modlitbové spoločenstvo. Účastníci púte potom napísali svoje prosby na predložené lístky, ktoré budú položené na oltár počas obetovania pri niektorých zo sv. omší. Pútnici v závere zaspievali mariánske pútnické piesne a po prehliadke kaplnky s milostivou sochou Panny Márie Fatimskej púť pokračovala staropoľským obedom – žurekom (typická poľská kyslá polievka s klobásou, zeleninou a vajíčkom) a rezňom so zemiakmi s viacerými druhmi zeleninových šalátov, v podhalanskej Reštaurácii Steskal v Novom Targu. Po výdatnom obede nasledovala prehliadka pútnického mestečka Ludźmierz, kde sme sa vo Svätyni Panny Márie Kráľovnej Podhalia, zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval náš duchovný správca zájazdu a farár vdp. Štefan Vitko. Členovia farnosti aktívne participovali na liturgii čítaním Božieho slova, spievaním žalmov a omšových piesní a prednesom spoločných modlitieb. Pred sv. omšou pán farár ponúkol aj možnosť Sviatosti zmierenia, ktorú využili viacerí naši pútnici. Po skončení sv. omše sa v chráme ozývala naša Mariánska slovenská hymna: „Ó, Mária bolestivá, naša ochrana…“ Po prehliadke interiéru svätyne, ktorý o.i. zaujal najmä bohatou výzdobou oltára, sme za kostolom navštívili tzv. Ružencovú záhradu. Cestička do záhrady vedie cez Bránu viery, nad ktorou visí zvon a každý pútnik pred symbolickým vstupom sa má pomodliť Krédo a zazvoniť na zvon, aby dal nebu vedieť, že jeho viera je živá a vie ju odovzdať tým, ktorí prídu po nás. Po obvode ružencovej záhrady sa nachádzajú sochy a súsošia jednotlivých tajomstiev sv. Ruženca, ktoré sú obsypané kvetmi a trávnikmi s bohato vysypanými kamienkami a cestičkami vedúcimi k fontánkam. Zastavenia sa prelínajú s tzv. Horou krížov, kde sú osadené kríže z jednotlivých podhalanských farností s nápismi poďakovania za uzdravenia, vďaky maturantov či mená birmovancov. Masívny Boží hrob nachádzajúci sa vpravo v záhrade je monumentom, ktorý nám cez sochu umretého Ježiša pripomína jeho umučenie až po smrť, preto z vďaky za dokonanie vykúpenia a pravdepodobne z vďaky za uzdravenie sa na stenách hrobu uchovávajú ružence a barle. V samotnom strede záhrady sa nachádza mohutná socha sv. Jána Pavla II., ktorý niekoľkokrát navštívil Poľsko a zvlášť Ludźmierz, oproti soche cez nádherne rozkvitnuté kvety (hoci v jeseni už odkvitali) je umiestnený oltár, na ktorom vtedajší sv. Otec slúžil sv. omšu. Množstvo fotografií o tomto stretnutí pápeža s goralmi sa nachádza vôkol záhrady a najmä v Kaplnke sv. Jána Pavla II., ktorá je pod hlavným oltárom. Kroky pútnikov v závere púte patrili práve sem, kde je v strede oltára umiestnená jeho relikvia. Cez encykliky, ktoré sú interaktívnou formou umiestnené práve tu a z ktorých nám sprievodca predstavil encykliku Centesimus Annus, sme si pripomenuli teologickú i sociálnu hĺbku jeho pontifikátu. Sv. Ján Pavol II. bol zaiste veľkou osobnosťou a špeciálne sa venoval mládeži, rodinám, starým a chorým ľuďom, akiste preto je nazývaný ľudovým pápežom a aj pre nás Slovákov ostane navždy láskavým Otcom a autoritou. Pútnici si v závere púte mohli v obchodíku zakúpiť devocionálie a rôzne pamiatkové predmety pre svojich blízkych. Mária, matka Ružencová a sv. Ján Pavol II. orodujte za nás! František Drozd

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.