...

Diecézny výstup mladých na Veľké Hincovo pleso

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na jesenný Diecézny výstup, tentokrát na Veľké Hincovo pleso v sobotu 22.októbra 2022.
Tešíme sa na vás. Viac info na komisia.sk.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.