Odpustová slávnosť v kostole sv. Cyrila a Metoda v Podskalke

Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol Doc. ThDr, Peter Majda, PhD., rektor KS a moderátor Teologického inštitútu

Aktuality