...

O očkovaní od zdravotníkov hnutia fokoláre

Milí naši, 

ponúkame Vám tentokrát odpovede na často kladené otázky k očkovaniu covid19, ktoré sme vypracovali na našom „zoomovom“ stretnutí zdravotníkov 24.2.2021. Veríme, že pre niektorých z vás môžu byť užitočné.

Prajeme sebe aj vám, aby sme v týchto ťažkých časoch nezabúdali byť kresťanmi, tak ako nás k tomu vyzýva pápež František: ,,…kresťan je ako more – pokojné v hĺbke pod vlnobitím…´´

Vaše doktorky 

Marika Ševecová,Terezka Petrovajová,Veronika Kočišová, Števka Petríková, Betka Rosoľanková, Monika Zgolová

Aktuality

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.