...

Slávenie Veľkonočného trojdnia

Z dôvodu trvania núdzového stavu a zákazu vychádzania bude aj tento rok Veľkonočné trojdnie slávené bez účasti veriacich. Budú však prebiehať priame prenosy prostredníctvom nášho farského Facebooku. Živé videá nájdete aj na tejto farskej stránke.

Program:

Zelený štvrtok:

sv. omša v Podskalke, bez vysielania

sv. omša vo Svite, vysielaná o 18:00

Veľký piatok:

Krížová cesta, vysielaná o 10:00

Obrady Veľkého piatku vo Svite, vysielané o 15:00

Po skončení obradov bude pokračovať online prenos adorácie pri Božom hrobe do 17:30, následne bude online prenos ukončenia adorácie od 20:00 – 21:00

Biela sobota:

Online prenos Ranných chvál zo Svitu a vyloženia Eucharistie, s pokračovaním tichej adorácie pri Božom hrobe do cca 10:00

Vigília Pánovho zmŕtvychvstania vo Svite, vysielaná o 19:30

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.